Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Treść z najwyższą oceną w 10/06/17 w Posty

 1. 2 punkty
  Od wyroku sądu polubownego, stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże na podstawie art. 1205 § 1 kpc wyrok sądu polubownego może zostać uchylony wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie. Strona, na mocy art. 1206 § 1 może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli: • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc, • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym, • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu, • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony, • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony, • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu (res iudicata). Uchylenie wyroku sądu polubownego, zgodnie z art. 1206 § 2 następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że: • według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny, • wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego). http://lexplay.pl/pytania/odpowiedzi/Czy-strona-moze-odwolac-sie-od-wyroku-sadu-polubownego
 2. 1 punkt
  Teraz też jest TOP tylko sporo tańszy...mało kto zechce zapłacić tyle ile ta domena jest naprawdę warta... Z tego co pamiętam to ta domena była już tu wyceniana jakiś czas temu...I wnioski w tamtej wycenie były takie że jedynym konkretnym klientem mógłby być producent, sprzedawca sprzętu foto... Nadal tak jest. W przypadku tej domeny nic się nie zmieniło.
 3. 1 punkt
  Jezeli ktos gustuje w .net to zamieszczam ponizej kilka wolnych: Chrystus.net Graficy.net Graficzny.net Formularze.net Aktualizacje.net Lalki.net Hipoteczne.net Serwetka.net Samoloty.net Klejnot.net Powodzenia!
 4. 1 punkt
  Dodanie zera do oferty to "drobne targowanie" ?:) aż się boję zapytać jak w Twoim wypadku wyglądają twarde negocjacje Powodzenia !
 5. 1 punkt
  Może komuś się coś przyda: choinki.biz kwatery.biz weterynarz.biz chwilowka.xyz gotowka.xyz kwatery.xyz kwiaty.xyz szkolenia.xyz
 6. 1 punkt
  Ładna kwota jak na taką domenę
 7. 1 punkt
  Bardzo ciekawy zbiór orzecznictwa w sprawach skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych : http://arbitraz.laszczuk.pl/zagadnienia-kluczowe/90,skarga_o_uchylenie_wyroku_sadu_polubownego.html
 8. 1 punkt
  Zarządaj kopię protokołu z rozprawy i załóż ponowną sprawę z dobrą kancelarią dokumentując, że wyrok został wykonany z naruszeniem prawa. Takie wyroki z reguły są anulowane i istnieje szansa na odzyskanie domeny, ponieważ nadal jest w posiadaniu powoda. Istnieją 2 przesłanki na anulowanie wyroku: 1. Znaki opisowe w myśl Prawa Własności Przemysłowej Art 129. nie są chronione w ich opisowym charakterze: http://www.uprp.pl/jakie-oznaczenia-nie-moga-uzyskac-ochrony/Lead05,162,1714,4,index,pl,text/ 2. Działania świadczące o wyłudzeniu domeny: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyłudzenie_domeny Powodzenia.
 9. 1 punkt
  Wszelki duch ... Być może nie najlepiej się wcześniej wyraziłem, ale miałem na myśli rozprawę przeciwko temu, kto próbował wyłudzić taką domenę. Twój przypadek może być tylko potwierdzeniem tego, że warto próbować, bo a nuż się uda ...
 10. 1 punkt
  Dla mnie szokujące jest, że europejski urząd patentowy zarejestrował znak towarowy okazje.pl mimo braku praw zgłaszającego do domeny. Wprawdzie jest to znak graficzny, a nie słowny, ale mimo wszystko nie powinno zostać przyznane prawo ochronne w tej sytuacji. Ewidentnie rejestracja była zgłoszona "pod arbitraż", na szczęście bez oczekiwanego efektu.
domeny internetowe


×