Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/03/18 in all areas

  1. 3 points
    w oparciu o znaczenia słownikowe podane przez ciebie myślę, że to oznacza: natężenie oświetlenia na powierzchni na którą pada strumień świetlny bijący od stosu na którym płonie jakiś "ninja" ;) w gąszczu równoległych wszechświatów istnieje również taki świat w którym ta nazwa oznacza stos / kupę fotografii a w jeszcze innym wszechświecie ta domena ma nawet jakąś wartość. Obawiam się, że musiałoby dojść do zderzenia tych dwóch światów aby ta domena nabrała na wartości :P
  2. 3 points
    Powiedz tak szczerze Bazyli: Czy nie zrozumiałeś co jest do kupienia?
×