Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/20/19 in all areas

  1. 2 points
    Ja bym puszczał. Gymondo to jakiś ninja, a org wymierająca końcówka, która dodatkowo w tym wypadku średnio pasuje.
×