Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/11/19 in all areas

  1. 2 points
  2. 1 point
    bhp.pl bhp.pl
  3. 1 point
    Dwie dekady, bez kitu przyznałbym medal. BOHATER romantyczny. ps. Uwielbiam takie posty. Zaraz przybędzie posłaniec AZ cały na biało - na różowym flamingu i będzie wyjaśniał jak to u nich nie jest w ch** kolorowo... i rozda cukierki. Nic tylko wyjadać.
  4. 1 point
    #gorzkieżale... przybywajcie Po co komu AZ jak jest AM i premium? nie wiem jak można sie męczyć x-lat a nie korzystać z w.w
×