Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/22/19 in all areas

  1. 9 points
  2. 1 point
    Nie chodzi o kasę tylko prawa abonenta. Nie możesz uniemożliwić komuś odnowienia domeny bo ci nie zapłacił za inną usługę.
  3. 1 point
    Niestety trzeba rozdzielić działalność rejestratora od pozostałych i nie ma takiej opcji, żeby przez inną działalność (nie związaną z NASKiem - czyli aukcje) uniemożliwić odnowienie domeny prawowitemu właścicielowi. Chyba nie do końca rozumiesz co to znaczy być "rejestratorem". Może wystarczy przeczytać regulamin
×