Jump to content

sinsin

Użytkownik
 • Content Count

  106
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by sinsin

 1. Jedyna informacja od UOKiK w tym zakresie o jakiej mi wiadomo zamieszczona jest na uokik.gov.pl: Zdaniem natomiast komentatorów ustawy - Dariusz Kasprzycki w: "Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna" Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zeszyt 91 - takie zachowanie jest obejściem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Trudno się z tym nie zgodzić - podnosi się zatem, że każde praktycznie każde zapytanie zawiera ładunek informacji handlowej, a nawet jeśli nie to ustawa musi być interpretowana w duchu dyrektywy 2002/58/WE - art. 13 tj. Marketing bezpośredni - to pojęcie szersze niż informacja handlowa i z całą pewnością uzyskanie "zgody" na dostarczenie informacji handlowej mieści się w jego zakresie. Dlatego moim zdaniem UOKiK powinien zdecydowanie przeciwstawić się tego typu praktykom. Zastanówmy się bowiem jakie skutki ma dla nas odbiorców spamu dostarczenie wiadomości z pytaniem o zgodę albo bezpośrednio informacji handlowej - to taki sam śmieć który trzeba usunąć i poświęcić na to swój czas.
 2. odnośnie obowiązku podawania NIP to art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Obowiązek podawania REGON owszem był - ale został usunięty z ustawy o statystyce publicznej. Ale sprawa się komplikuje jeżeli podmiot jest wpisany do KRS - tutaj zaczynają się schody bo tam trzeba wszystko podawać (czyt. numer KRS oraz sąd rejestrowy) Tak więc nie ma znaczenia czy jest to zapytanie czy jest to informacja handlowa (choć tutaj obowiązek podawania danych rejestrowych jest również w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną) A co do "zapytań" telefonicznych to nie różnią się one niczym od informacji handlowej - przecież należy się przedstawić - z tą różnicą, że rozmów się raczej nie nagrywa
 3. sinsin

  Polecani prawnicy

  kilofek: swoją drogą dzięki za korektę A odnośnie opracowań mojej recenzentki dr Ożegalskiej to nie wiem czy są opracowania w wersji elektronicznej w sieci ogólnodostępne. Polecam "Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnopawne" z serii Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ.
 4. sinsin

  Polecani prawnicy

  Recenzentka oczywiście - promotorem była Pani prof. Ewa Nowińska A doktorat jest dopiero w trakcie więc wszystko się okaże - mam nadzieję, że również Pani profesor
 5. Temat cesji owszem był wielokrotnie wałkowany ale nigdzie nie jest klarowanie wytłumaczone na czym taka cesja ma polegać. Co więcej - prawnicy nie wiedzą z której strony ugryźć ten temat. Sam "specjalizuję się" w cesjach - obecny model poddaje analizie właśnie pod kątem zakwalifikowania go w ramach stosunków dłużnik - wierzyciel. endrju: Bardzo dużo znaczenie ma prawidłowe zakwalifikowanie takiej cesji w na gruncie prawa cywilnego. Zwracam uwagę na bardzo niejasne sformułowania regulaminu NASK oraz na to, że poprzez rejestrację nie są kreowane żadne prawa wyłączne z tytułu rejestracji domeny internetowej! Regulamin NASK należy rozpatrywać dwupłaszczyznowo - 1. rejestracja domeny bezpośrednio w NASK 2. korzystanie z usług Partnera . Zależności w zatem od 1. lub 2. będziemy mięć różne konstrukcji prawne - proszę zwrócić uwagę na to, że regulamin NASK mówi, iż w przypadku 2. NASK świadczy obsługę administracyjną i techniczną (OAiT) na rzecz Partnera a utrzymywanie nazwy domeny (UND) na rzecz Abonenta. Abonent świadczy na rzecz Partnera (opłata), Partner na rzecz NASK (opłata 2 ). Pozostawiam chętnym do analizy powyższy model i co z tego wynika. Moim zdaniem model powyższy powinien zostać przez NASK jak najszybciej zmieniony - w chwili obecnej NASK nie widzi problemu ale zastawiam się za jaki czas wypłynie pierwsza sprawa związana z nie dojściem do skutku cesji (nawet tej ze wskazanym wyżej zdaniem.........).
 6. kilofek: zupełnie się z Tobą zgadzam A tak po krótce: zależy co masz zamiar robić pod tą domeną - renomowany znak to nie jest więc bym się bardzo nie przejmował ale trzeba by przeanalizować co możesz robić na przyszłość z tą domeną no i zbadać ten zarejestrowany znak towarowy euro gold bank costam
 7. sinsin

  Polecani prawnicy

  W takim razie korzystając z autoreklamy Polecam moje usługi - działam na terenie Małopolski, Śląska oraz w woj. świętokrzyskim. Reprezentuję strony zarówno przed sądami polubownymi jak i powszechnymi. Specjalizuję się w prawie domen - a Pani dr wyżej wskazana to moja promotorka Swoją drogą pozdrawiam jeśli tu zagląda Jestem aplikantem radcowskim oraz doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuję jako in-house lawyer w jednej z największych firm z branży IT w Polsce.
 8. Oczywiście, że nie ma prawnych precedensów ale niech teraz jakakolwiek Izba Skarbowa zechce wydać interpretację odmienną od tego orzeczenia - myślę, że ta kretyńska praktyka wysyłania kartek papieru zostanie raz na zawsze przełamana. I dojdzie do sytuacji kiedy to faktura elektroniczna będzie tą formą najbardziej sformalizowaną
 9. Mogę stanowczo zaprzeczyć Ale jak zawsze to zależy - jeżeli chodzi o akty prawne to one nie są objęte ochroną prawnoautorską - ale jeśli na stronie urzędu miasta znajduje się np. artykułów to jest on objęty ochroną prawnoautorską - to samo dotyczy oczywiście grafiki. Jeżeli chodzi o herby miast sytuacja jest troszkę inna z tego co wiem- tutaj nie korzystają one z ochrony prawa autorskiego ale również są chronione
 10. Co to za bzdury??? Utożsamiasz cesję z przeniesieniem wierzytelności w rozumieniu k.c. ot tak? Ja bym był troszkę bardziej ostrożny. Przede wszystkim należy się zastanowić kto jest dłużnikiem a kto wierzycielem - proszę pamiętać, że k.c. rozróżnia przeniesienie długu i przeniesienia wierzytelności. Czym jest prawo z rejestracji domeny? Długiem czy wierzytelnością? Sugeruję lekturę regulaminu domen .pl na stronie NASK.
 11. Tak oczywiście spółka cywilna powołana tylko do obsługi domeny to dobry pomysł - należy tylko zwrócić uwagę na to, że spółka cywilna jest powoływana w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego - w tym przypadku z pewnością jest to cel gospodarczy. Problem polega tylko na tym, że spółka cywilna nie jest osobą prawną - to wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami i oni uzyskują numer REGON. Zwracam na to uwagę, bo może się okazać że założenie działalności gospodarczej nie będzie opłacalne. A wątpię aby którykolwiek z rejestratorów chciał zawrzeć umowę ze spółką cywilną która nie przedstawia żadnych dokumentów - tak więc wspólnicy będą się musieli legitymować własnymi REGONami, a spółka jako taka "własnym" NIPem (bo ustawa podatkowe wprowadzają tu fikcję że spółka cywilna dla względów podatkowych własnie jest oddzielnym podmiotem).
 12. Domena internetowa nie jest rzeczą w rozumieniu cywilistycznym. Nie możemy zatem odnosić do niej praw rzeczowych - np. własności. Dlatego nie można mówić o współwłasności domeny internetowej. Jest możliwość zawarcia umowy o rejestrację domeny przez dwie osoby które byłyby solidarnie odpowiedzialne z tytułu tej umowy przed rejestratorem i byłyby tak samo do domeny uprawnione (np. żądanie authinfo, dyspozycje co do domeny itd.). Praktycznie nie spotkałem się z rejestratorem który zawrze umowę z dwiema osobami. Lepszym rozwiązaniem jest po prostu zawarcie umowy pisemnej pomiędzy dwiema osobami, w której osoby te zobowiążą się między sobą co do praw z tytułu tej domeny. Np. abonent domeny zobowiązuje się współdziałać w korzystaniu z praw co do domeny tej i tej. Na wszelki wypadek można wprowadzić kary umowne co do nieprzestrzegania zapisów przez którąś ze stron. Można oszacować wartość domeny i wprowadzić zapis, że w przypadku nieprzestania tej umowy przez jedną ze stron druga wypłaci pierwszej 1/2 wartości domeny jako karę umowną. Ważne: umowa taka nie ma skutku erga omnes (czyli co do osób trzecich w tym rejestratora), a tylko inter partes.
 13. sinsin

  xxx-yyy

  Zawsze możesz wysłać im zapytanie ofertowe - oczywiście narażasz się na jakieś zarzuty z ich strony ale jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej zbieżnej z ich przedmiotem, nazwa ta nie jest renomowanym znakiem towarowym to raczej możesz czuć się bezpiecznie. Oczywiście to wszystko zależy - jaka to nazwa itd.
 14. To nie SOKiK się pomylił tylko pełnomocnik NASKu zapewne zapomniał uiścić opłaty z powodu tej gafy odrzucili im środek zaskarżenia. Tak brzmiał art. 130.2 par. 3 k.p.c. przed wydaniem wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego: § 3. Sąd odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego środki odwoławcze lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia. Na tej podstawie SOKiK brzydko mówiąc "uwalił" apelację NASKu, a teraz NASK to podchwycił i walczy dalej Zobaczymy zobaczymy co z tej walki będzie - nie życzę tego NASKowi ale mają jakiś tam cień szans na wygraną... a przynajmniej odciągną sprawę w czasie - przynajmniej na następne 1-2 lat - w tym postępowaniu służy skarga kasacyjna.... a jak to trafi do Sądu Najwyższego to już wiadomo ile to potrwa
 15. Dopóki pod domeną nie prowadzisz działalności która jest zbieżna z klasami w których zarejestrowany jest znak towarowy możesz jej spokojnie używać. A tak poza tym to zastanów się skąd mają Twoje dane - chyba że masz to na firmę albo dane we WHOIS .pl nie są ukryte - jeżeli masz ukryte to zwróć się do nich z żądaniem udzielenia informacji kto przekazał im Twoje dane osobowe.
 16. Po prostu SOKiK jest zawalony pracą - między innymi przez podmioty naciągaczy - firmy które wyszukują klauzule niedozwolone i chcą na tym zarobić. Na rozprawę czeka się blisko rok...Tak czy inaczej - NASK wykorzystał sytuację, iż TK uchylił przepisy które pozwoliły SOKiK odrzucić apelację (zapewne radca prawny NASK popełnił jakąś gafę ) - pozostaje poczekać do ponownego rozpatrzenia sprawy - i miejmy nadzieję że zapisy ulegną zmianie
 17. Jeżeli ktoś myśli że US uwierzy w kolekcjonowanie domen to się grubo przejedzie Wiem jaka jest praktyka - przynajmniej w dużych miastach - US wiedzą ile się można na domenach dorobić i bacznie przypatrują. Inna sprawa że prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania stosownego wpisu to wykroczenie a jesli sie poda złą podstawę opadtkowania jest to tez przestepstwo karnoskarbowe
 18. sinsin

  Sąd polubowny

  To zależy do czego będziesz używał tej domeny. Znak towarowy java jest prawnie chroniony również na terytorium RP A nawiązując do przedostatniego pytania: Rozpatrz koszty...trzech arbitrów to jednak spory wydatek - sąd powszechny jeśli chodzi o naruszenie dóbr osobistych tylko i wyłącznie
 19. Samo dodanie jakiegokolwiek suffixu czy prefixu do nazwy zastrzeżonej (potocznie znaku towarowego) nie zmienia faktu iż używasz tej nazwy. Jeżeli będziesz teraz chciał pod tą domeną prowadzić np. działalność ubezpieczeniową to ewidentnie naruszasz prawo własności przemysłowej. Jeżeli będziesz ją chciał zaoferować do sprzedaży AVIVA to nastawiasz się na ryzyko sporu który raczej przegrasz. De facto prowadzenie innej działalności pod tą domeną (sprzedaż lodów przykładowo) również może być uznane za naruszenie prawa do firmy, dóbr osobistych lub czyn nieuczciwej konkurencji. Radzę poczekać aż wygaśnie i póki co nic tam nie umieszczać.
 20. Co ma piernik do wiatraka? Nie używali to prawo wygasło. A co do zadanego w tym temacie pytania - nie, nie możesz sądownie odzyskać domeny pod którą nic nie ma - jedynym roszczeniem sensownym jakie przychodzi mi do głowy jest z czynu nieuczciwej konkurencji blokowania dostępu do rynku ale: sam SP PIIT wielokrotnie się wypowiadał że to szczególna podstawa i raczej wątła w tej sprawie, moim zdaniem powinien być stosunek konkurencji przy tym czynie a jeśli pod domeną nic nie ma to raczej go nie ma. Inaczej sprawa się będie przedstawiała jeżeli za jakiś czas pod domeną ruszy serwis zbieżny z Twoją działalnością gospodarczą. Z racji tego że nie mówimy o prawach rzeczowych w odniesieniu do domen to masz wtedy szanse na "odzyskanie" domeny. Ale raczej podchodzi to pod reverse cybersquatting
 21. zapytanie dotyczące zgody na wysyłanie maila zawierającego informacje handlowe jest już informacją handlową - nawet jeżeli nie ma w nim mowy o konkretnym towarze lub usłudze to stanowisko jest w pełni zasadne i tak tez wypowiadaja sie komentatorzy ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna - śmieszą mnie próby obchodzenia przepisów antyspamowym przez duże korporacje - ostatnio opiniowałem taką sprawę dla jednego z banków i bardzo się dziwili że łamią przepisy od jakiegoś czasu. Świadomość nawet prawników w tym temacie jest bardziej niż niska. odnosnie wypowiedzi powyzej - ja rowniez mam stoickie stanowisko tylko ze UOKiK oraz UKE go nie maja i bardzo surowo reaguja na spam - taka moda sam nie raz korzystam z ofert pochodzacych ze spamu co nie znaczy ze mozna nad tym przechodzic do porzadku. niestety nie ma innej metody walki ze spamem jak wprowadzanie domniemania braku zgody na otrzymywanie informacji.
 22. sinsin

  nazwafirmySERWIS*pl

  zarejestrowanie każdej domeny jest legalne używanie nazwy domeny internetowej zawierającej zastrzeżone oznaczenie (czyt. znak towarowy) lub firmę innego przedsiębiorcy w celu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z dzialalnością uprawnionego legalne nie jest jeżeli w skrócie nie posiadasz zgody uprawnionego natomiast rejestrowanie domeny zawierającej w/w oznaczenie w celu jej dalszej odsprzedaży może być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji a w przypadku naruszenia praw z tytułu rejestracji znaków towarowych renomowanych (czyt. bosch, hp) może być również "nielegalne"
 23. oczywiście, pozostają jedynie kwestie dowodowe - moim zdaniem jeżeli jest do sprzedaż incydentalna. Poza tym jeżeli boisz się wykazywać sprzedaż praw do domeny to zrób komuś stronę www i do niej dodaj domenę - umowa o dzieło ofc
 24. Jeżeli nie zajmujesz się sprzedażą domen w charakterze działalności gospodarczej to nie musisz zakładać działalności i wystarczy czy zadeklarujesz dochód w PIT dla osób fizycznych
 25. Proszę pamiętać jednak, że pisząc o osobie zawsze naraża się Pan na zarzut naruszenia dóbr osobistych. I jeszcze jedno - samo rejestrowanie domeny zawierającej nazwisko i imię w Polsce (w przeciwieństwie np do USA) nie jest zakazane, ale używanie takiej domeny do serwisu który indywidualizuje tą osobę może już stanowić naruszenie dóbr osobistych. Proszę pamiętać że katalog dóbr z art. 23 kodeksu cywilnego nie jest zamknięty. Z powodu braku regulacji dotyczącej komercyjnego wykorzystywania wizerunku osób publicznych w Polsce - analogicznej choćby do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - można moim zdaniem rozciągać ochronę właśnie w oparciu o dobra osobiste. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że Pana nazwisko i imię jako aktora/pisarza itd. jest wykorzystywane przez osobę trzecią która na Pana popularności zarabia - z całą pewnością jest tu jakieś zabarwienie nieuczciwego postępowania. Niestety polskie prawo jasno tych kwestii jeszcze nie reguluje. Oczywiście nie posądzam Pana o to, że chce Pan od razu na tym serwisie zarabiam - wskazuję jedynie zagrożenia
×