Jump to content
kowalik

Domeny.pl chcą pieniądze za wytransferowanie domen globalnych

Recommended Posts

Posiadam kilka domen globalnych, przetransferowanych w poprzednim roku do domeny.pl. Chcę uzyskać kod authinfo do tych domen a oni twierdzą, że:

- wydanie kodów authinfo jest bezpłatne ale mogą mi je wydać jak...

- zapłacę opłatę manipulacyjną za wytransferowanie domen od nich w wysokości ceny odnowienia tj. 99 zł netto - cennik, kategoria inne.

 

Pomoże ktoś? Kilka domen jest dla mnie ważnych ale większość nie ma dla mnie dużego znaczenia. Trzymam je na przyszłość na jakieś blogi itp. po prostu podobają mi się.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A czy przypadkiem transferując domeny do nich nie korzystałeś z "jakiejś tam" promocji, która miała "jakiś tam" regulamin z "jakimiś tam" zapisami w temacie wytransferowywania domen? ;-)

 

 

 

 

Edited by pb
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rozumiem że najpierw do nich przetransferowałeś domeny a teraz chcesz od nich wytransferować ?

Ale z promocji żadnej nie korzystałeś?

Poproś aby wskazali jakikolwiek punkt regulaminu na podstawie ktorego chcą od Ciebie tą kasę wtedy bedziemy mogli coś więcej zdziałać. 

Chyba że domeny pl. już za sam transfer do nich liczy opłaty z których zwalnia "wiernych" klientów...A jak chcesz rozwodu musisz płacić.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wiem, że cena transferu domen globalnych do nich była ok, trochę korzystniejsza niż u konkurencji, dlatego skorzystałem. Być może w regulaminie było coś takiego. Oni powołują się na cennik bo taki cennik mają jako dodatkowe usługi i na regulamin, który prawdopodobnie zaakceptowałem co nie zmienia faktu, że takie zagrywki nie są uczciwe. Sami to ładnie określili, wydanie kodu authinfo jest darmowe bo jest ale mi go nie wydadzą, dopóki nie zapłacę im opłaty manipulacyjnej za wytransferowanie. Nawet nie chcą mi dać linku do wniosku, żeby mógł złożyć wniosek o wydanie kodu authinfo. Gdybym korzystał z promocji, że wszędzie transfer kosztuje np. 36-40 zł z VAT a u nich 9,99 zł to bym rozumiał, że mogą takie zagrywki stosować, chcą sobie odbić ale płaciłem podobnie jak u innych, stosujących najniższe ceny w tym przedziale co podałem.

 

 

Otrzymałem taką odpowiedź:

IV. Przeniesienie świadczenia Usług rejestracji i obsługi domen 

1. Przeniesienie Usług rejestracji i obsługi domen do i od innego Rejestratora (transfer) odbywa się według zapisów niniejszego rozdziału oraz zgodnie z aktualną ofertą (cennikiem) Domeny.pl. Postanowienia rodz. IV pkt. 2 - 6 stosuje się do przypadków transferu domeny i jej nazwy z Domeny.pl do innego Rejestratora, przepisy rodz. IV pkt. 7-9 stosuje się do przypadków transferu domeny i jej nazwy od innego Rejestratora do Domeny.pl. Prawo do przeniesienia rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest wyłączone, jeżeli Organizacja prowadząca dany Rejestr domen wyklucza możliwość przeniesienia tego prawa. 
2. Transfer domeny, której obsługę administracyjną i techniczną prowadzi Domeny.pl na podstawie zawartej Umowy, jest możliwy wyłącznie: a) za pośrednictwem Domeny.pl oraz b) z wykorzystaniem kodu authinfo, generowanego przez Organizację prowadzącą właściwy dla tej domeny Rejestr, chyba że dana Organizacja przy procedurze transferu domeny i jej nazwy nie wydaje kodu authinfo; w takim przypadku stosuje się rodz. IV pkt. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu. 
3. Jako transfer domeny rozumie się także takie działanie Abonenta względem Organizacji prowadzącej rejestr (samodzielne lub za pośrednictwem innych podmiotów), w wyniku którego Domeny.pl traci możliwość faktycznego wykonywania na rzecz Abonenta zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny. 
4. Wszelkie innego rodzaju próby transferu domeny i jej nazwy, niezgodne z postanowieniami rodz. IV pkt.2 Regulaminu lub odpowiadające treści rodz. IV pkt. 3 Regulaminu, stanowią naruszenie warunków zawartej Umowy o Rejestrację i obsługę domeny i jej nazwy, do której stosuje się m.in. niniejszy Regulamin. 
5. Kod authinfo jest udostępniany Abonentowi w Panelu Klienta, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego pisemnego wniosku autoryzacyjnego podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Abonenta wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi aktualne dane Abonenta, o których mowa w rozdz. II pkt. 4 Regulaminu ogólnego. 
6. Po wydaniu Abonentowi kodu authinfo (jeżeli jest wymagany), Domeny.pl dokonuje odpowiednio odblokowania domeny i/lub potwierdza czynność transferu domeny po otrzymaniu informacji o zainicjowaniu transferu domeny i jej nazwy. 
7. W przypadku transferu domeny i jej nazwy do Domeny.pl, Kontrahnet/Abonent obowiązany jest: a) posiadać pełne prawo do domeny i jej nazwy, b) spełniać warunki stawiane przez Organizacje prowadzące rejestr w zakresie transferu domeny i jej nazwy oraz wykonać wszystkie czynności wymagane procedurą transferu przewidzianą przez Organizację prowadzącą dany rejestr domen, c) dysponować kodem authinfo (jeżeli jest wymagany) lub udzielić pełnomocnictwa Domeny.pl do wystąpienia o jego wydanie albo złożenie stosownego wniosku o przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej domeny i jej nazwy do Domeny.pl, d) przedstawić dodatkową dokumentację, wykonać czynności lub spełnić dodatkowe wymogi określone przez Organizację prowadzącą rejestr (o czym Domeny.pl poinformuje Kontahenta/Abonenta), e) gdy transfer domeny i jej nazwy uwarunkowany jest zgodnie z zasadami Organizacji prowadzącej rejestr od ponownej aktywacji domeny i jej nazwy - wykonać aktywację domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze, f) nie naruszać praw osób trzecich w zakresie prawa do domeny i jej nazwy. 
8. Brak wykonania przez Kontrahenta/Abonenta obowiązków określonych w rozdz. IV ust. 7, nie obciąża Domeny.pl odpowiedzialnością za niepowodzenie transferu domeny i jej nazwy, w tym utratę prawa do nazwy domeny. 
9. Transfer obsługi administracyjnej i technicznej nazwy domeny do Domeny.pl jest równoznaczny z zawarciem przez Kontrahenta Umowy na Rejestrację i obsługę domeny, na czas równy okresowi ważności domeny. Do Umowy zawartej w te sposób stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu ogólnego oraz innych regulacji wpływających na treść zawartej Umowy.

10. W przypadkach wskazanych w ofercie Domeny.pl, transfer domeny i jej nazwy może wiązać się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualną ofertą (cennikiem) Domeny.pl lub opłaty na rzecz Organizacji prowadzącej rejestr, o czym Kontahent/Abonent zostanie poinformowany przed wykonaniem transferu domeny i jej nazwy. "

Cytowany regulamin obowiązywał od 25 grudnia 2014 r. do 30.03.2018r. 
Cennik, do którego odwołuje się Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej: 
https://domeny.pl/cennik-uslug-i-domen.html#inne-uslugi

 

 

ICANN dał mi taką opowiedź:

Greetings from the ICANN Global Support Center. 

I apologize for the inconvenience you are experiencing. I will be more than happy to provide you with information regarding the transfer of your domains.

To transfer your domain names to another Registrar, you will need to request an authorization code from your current Registrar or service provider. If your domain status is locked (Domain Status: 'clientTransferProhibited'), you will need to request your Registrar to unlock your domain before you can transfer.

You may check the name of your Registrar by doing a WHOIS Search at http://whois.icann.org. For your convenience, I have provided the WHOIS Lookup URL and Registrar information below:
WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com
URL: http://www.publicdomainregistry.com
Registrar: PDR Ltd. (d/b/a PublicDomainRegistry.com)

Domeny.pl may be a reseller or service provider on behalf of your Registrar, PDR. Since Domeny.pl is not assisting you with the transfer of your domains, please escalate directly to PDR. 

Registrars are required to specify a reason when denying a transfer request. The following are valid reasons why PDR may legitimately deny your domains’ transfer:
•       Evidence of fraud
•       Reasonable dispute over the identity of the person authorizing the transfer
•       Domain name is on hold due to payment owed for a previous registration period
•       Express written objection from the domain name holder
•       Domain name is in "Lock" status (Registrars must provide a readily accessible and reasonable means for name holders to remove the lock status)
•       Domain name is within 60 days of initial registration
•       Domain name is within 60 days of a previous transfer
•       Pending Uniform Domain Dispute Resolution Policy (UDRP) proceeding
•       Court Order
•       Pending Transfer Dispute Resolution Policy (TDRP) proceeding
•       URS proceeding or URS suspension
•       Domain name is within 60 days of a change of registrant contact information (if the registrant did not opt out of the 60-day inter-registrar transfer lock prior to the change of registrant request)

Regarding the fee requested to handle your transfer, Registrars may charge a transfer fee but still need to allow the transfer if you do not wish to pay this fee. The Registrar must transfer and then have to deal with the transfer fee separately. Please also refer to the terms and conditions of your domains’ registration agreement.

If PDR does not assist you with your transfer request, or if they block the transfer because you did not pay the transfer fee, you may submit a Domain Transfer Complaint Form to ICANN Contractual Compliance here: 
https://forms.icann.org/en/resources/compliance/complaints/transfer/form. Please allow 3-5 business days for our Contractual Compliance Team to respond to your complaint submission. 

For more information about domain name transfers, please visit: 
https://www.icann.org/resources/pages/transferring-your-domain-name-2017-10-10-en

I hope you found this information helpful. 

I will now close this case. If you have any further questions or concerns, please feel free to contact us.

Edited by kowalik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×