Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/11/17 in all areas

  1. 1 point
    Nie wiem jak pozostałe (2 ostatnie wyglądają nawet ciekawie), natomiast MasazeZdrowotne.pl to strata kasy. Miałem ją rok czy dwa i 0 ofert, brak jakiegokolwiek zainteresowania. Z moich obserwacji wynika, że dana branża jest niezbyt skora do zakupu domen. Coś w stylu - kto z tej branzy mial kupic domene to juz pewnie ja kupil, a kto jej nie kupil to sobie coś doda do frazy i kupi za parę złotych Pozdrawiam
×