Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/19/20 in all areas

  1. 2 points
    Podobno picie moczu ciężarnej krowy każdego ranka zabija 99% wirusów, rozjaśnia cerę i odżywia włosy, nie wiem ile w tym prawdy ale polecam.
  2. 2 points
    ja tylo nieśmiało zauważę, że "piosenki" Zenka Martyniuka ma niejednokrotnie 100mln i więcej wyświetleń - ale nie znaczy to, że są bardzo dobre
×