Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/11/2022 in all areas

  1. 1 point
    Pracowałem w kilku większych agencjach jako pozycjoner i muszę przyznać, że wszędzie tam wygląda podobnie. Raczej szukałbym mniejszych firm, które mają swobodne dla obu stron umowy. Nigdy nie podpisuj umowy na rok/dwa z karami umownymi. Pytaj również o odpinanie linków po zakończeniu współpracy
ddregistrar


×