Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/05/2022 in all areas

  1. 1 point
    Na pewno nie wtopił znawco. Bardzo dobra domena. Może ciężko będzię powtórzyć poprzedni wynik, ale w średnie x.xxx bym spokojnie celował.
×