Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/18/2022 in all areas

 1. 1 point
  Przy poprzedniej takiej okazji, nask twierdził, że domena wygasła nie ma tych samych praw co aktywna, bo jest już po okresie abonamentowym. Chociaż zapis w regulaminie "Zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym czynności dotyczące zaprzestania Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania. W przypadku uiszczenia przez Partnera opłaty, o której mowa w punkcie 9, dotyczącej świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny, w czasie wstrzymywania Utrzymywania Nazwy Domeny, które było konsekwencją nieuiszczenia takiej opłaty, Umowa jest kontynuowana." można rozumieć jako pewną gwarancję. ALE... "W przypadku uiszczenia przez Partnera opłaty" - realnie rzecz biorąc, jeśli Partner nie uiścił opłaty, bo nie było ku temu możliwości technicznych (brak połączenia z rejestrem), to mimo wszystko nadal nie uiścił... https://www.dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl "NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do piętnastokrotnej wartości najwyższej spośród opłat wskazanych w zestawieniu opłat pobieranych od Partnerów, publikowanym w Witrynie Internetowej NASK w dniu zainicjowania postępowania dotyczącego takiego odszkodowania." A więc wygląda na to, że max to 9000 zł, bo najdroższą usługą jest registry lock w cenie 600 zł. W chwili pisania regulaminu najdroższe było odnowienie po 40 zł, więc pewnie teraz żałują, że dodali registry lock.
 2. 1 point
  Mam nadzieje, że nie odpisujesz w ten sposób klientom podczas odbijania skarg do NASK
 3. 1 point
  Rozsądne czy nierozsądne, takie były zasady i takie było prawo abonenta. Brak możliwości odnowienia domen w 30-dniowym stanie wygasania to skandal. Zobaczymy jakie odszkodowania będzie musiał zapłacić NASK, bo tutaj mamy znowu jakieś dziwne standardy z krajów trzeciego świata.
 4. 1 point
  Cała sprawa mnie na szczęście nie dotyczy ale rozumiem, że gdybym czekał z przedłużeniem do ostatniego momentu to straciłbym swoje domeny. Chore.
 5. 1 point
  Od około 15:00 dziś (13.08.2022) rejestr domen .pl działa w miarę stabilnie. Może się to jeszcze zmienić, ale w tej chwili wygląda to nieźle. [reklama] Przechwytywanie w serwisie ddregistrar.pl działa poprawnie [/reklama] DD
 6. 1 point
  Będzie totalny reset i wszystkie domeny wrócą do NASKu i będzie je można od nowa rejestrować:)
 7. 1 point
  czyli jeżeli jutro zaczyna 30dniowy okres wygasania to bedzie działać 4 dni dłuzej ale jeżeli już jest w 30dniowym okresie wygasania i ma spaść jutro to spadnie ?
ddregistrar


×