Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/14/2023 in all areas

  1. 1 point
    na zamówienie kk, tematycznie zmianyklimatu.pl z dobrą historią, jestem zadowolony bo poprzedni abonent zakończył działalność ładnych parę lat temu i domena się tylko marnowała
  2. 1 point
    To akurat ma sens, po tych przejęciach Energii, PGNiG i Lotosu to są więcej niż oil company. Jeszcze w grze mamy spory potencjał wodorowy Lotosu.
×