Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/22/2024 in all areas

  1. 1 point
    W październiku 2022 NASK podniósł ceny domen o 10 zł netto (.pl) lub więcej (regionalne, idn). W 2023 roku zostało odnowionych 1,75 mln domen, co oznacza dodatkowy przychód 17+ mln zł. Dziś dowiadujemy się, że w połowie 2022 pan Morawiecki zainstalował w NASK "dział przeciwdziałania dezinformacji", który realnie zajmował się monitorowaniem reakcji Internetu na działania pis i sprawdzaniem, co myślą Polacy przed wyborami, a którego działalność kosztowała łącznie 19 mln zł. Przypadek? Czy teraz @NASK może już z powrotem obniżyć cenę, czy kasa będzie szła na prowadzenie podobnych badań na rzecz nowych władz?
×