Jump to content
oyer

Działania naruszające prawa do domen internetowych

Recommended Posts

Zawiadamiam, że jest możliwość kupienia książki:
Działania naruszające prawa do domen internetowych

autorami są:
Andrzej Krasuski, Anna Wolska-Bagińska, Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

 

Opis publikacji
Opisana w książce problematyka prawnych aspektów domen internetowych stanowi jedno najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze prawa nowych technologii. Dotyczy zarówno postępowań karnych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem domen internetowych, jak i sporów rozstrzyganych na drodze cywilnej.

Wśród analizowanych zagadnień znalazły się m.in.:
• zdefiniowanie charakteru prawnego domeny internetowej i opis procesu jej rejestracji;
• rozpoznanie i zaklasyfikowanie poszczególnych rodzajów działań naruszających prawo do domeny internetowej, takich jak np. cybersquatting, łapanie domen, typosquatting, niezamierzona zmiana bitów, homograph-based squatting, czy combosquatting;
• kolizji domeny z prawem ochronnym na znak towarowy, przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawem do firmy;
• rozstrzyganie sporów dotyczących naruszenia praw do domen internetowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji;
• przestępstwa popełniane w związku z wykorzystaniem domen internetowych oraz metodyka prowadzenia postępowań w sprawach z ich wykorzystaniem.

Książka zainteresuje menedżerów start-upów i firm z branży IT, product ownerów, programistów, a także prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, zajmujących się sprawami domenowymi.

 

Autorzy
Andrzej Krasuski – doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny; ekspert z zakresu prawa nowych technologii, chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji oraz ochrony prywatności; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego oraz na niestacjonarnych Studiach Administracyjnych z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Anna Wolska-Bagińska – doktor nauk prawnych; prokurator Prokuratury Rejonowej delegowany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka wielu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych i prawa karnego procesowego.

Olga Zinkiewicz-Będźmirowska – radca prawny; asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz własności intelektualnej.

 

Spis treści
 Wstęp
Rozdział I. Zagadnienia ogólne.
1. Domena- definicja, charakter prawny.
2. Rola NASK.
3. Rola Council of European National Top Level Domain Registries.
4. Rola Internet Corporation for Assigned Names and Numbers oraz International Telecommunication Union.
5. Omówienie działań naruszających prawo do domeny, w tym np.:
a. pojęcie cybersquattingu, przykłady z orzecznictwa, praktyka;
b. odmiany cybersquattingu (np. cyberwildcatting, typosquatting, cybersmearingiem, inne).
6. Regulacje prawne dotyczące domen na gruncie międzynarodowym, w tym: rola WTO, treść Uniform Domain Name Dispute Resolutions Policy.
Rozdział II. Cywilnoprawne aspekty działań naruszających prawa do domen internetowych.
1. Regulacje prawnomaterialne w zakresie naruszenia praw do domen internetowych na gruncie krajowym, w tym:
a. wykorzystanie znaku towarowego, firmy w domenie;
b. naruszenie prawa do domeny jako czyn nieuczciwej konkurencji;
c. inne.
2. Rozwiązywanie sporów dotyczących naruszenia praw do domen, w tym:
a. Proces Uniform Domain Name Resolution Policy;
b. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie;
c. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
d. Sądy powszechne;
e. relacja pomiędzy poszczególnymi trybami
f Przykłady z innych krajów (Europa, USA).
Rozdział III. Karnoprocesowe aspekty działań naruszających prawa do domen internetowych, w tym:
a. przestępstwa dotyczące (z wykorzystaniem) domen internetowych.
b. metodyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem domen internetowych.
Zakończenie


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2021
Wydanie: 1
Liczba stron: 208
Seria: Poradniki LEX
Okładka: miękka
Format: A5
Towar w kategorii: Prawo cywilne
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8223-904-1
Kod towaru: KAM-3963 W01P01

Książka kosztuje 89,10 zł brutto


Książkę można zakupić bezpośrednio w wydawnictwie:
https://www.profinfo.pl/sklep/dzialania-naruszajace-prawa-do-domen-internetowych,148418.html

Edited by oyer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×