Jump to content
Sign in to follow this  
xpert17

zgłoszono spór, usunięto opcję

Recommended Posts

Zgodnie z pkt. 14 Regulaminu NASK  "umowa o opcję ulega rozwiązaniu bez prawa do zwrotu opłaty z dniem uzyskania przez NASK informacji o sporze w rozumieniu Regulaminu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej. O uzyskaniu informacji NASK zawiadamia tylko Usługobiorcę."

 

Zastanawiam się nad sensem takiej regulacji. Klient założył opcję na domenę licząc, że może spadnie. Nie spadła, ostatecznie zdecydował się na sąd polubowny. W tym momencie NASK usuwa opcję. Widziałbym w tym jakiś sens, gdyby abonentem opcji była jakaś osoba trzecia, ale gdy jest to strona inicjująca spór, jaka stoi za tym logika? Załóżmy, że arbitraż nie przychyli się do powództwa, wtedy obecny abonent domeny zostaje z domeną - ale przecież nadal może zapomnieć jej opłacić albo ostatecznie zmieni jednak plany. Czemu odbierać komuś szansę (za którą przecież zapłacił rejestrując opcję) na przejęcie takiej spadającej domeny?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×