Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/27/2024 in all areas

  1. 1 point
    Do pełni profesjonalizmu i przejrzystości brakuje w mojej ocenie jeszcze kompletnego cennika ( np. pdf, załącznik do regulaminu, umowy) z informacją czy / jakie są inne opłaty "dodatkowe" typu "Reaktywacja"( ze statusu "Po zakończeniu okresu rozliczeniowego [BLOCKED]") domeny nie opłaconej w terminie itd. ( niektóre jak to przedmówca określił "Dziady" żądają grube setki złotych zamiast NASKowych 10%) Jak wiadomo cennik jest prawnie wiąrzący jest integralną częścią świadczonej usługi i opłaty w nim nie zawarte nie mogą być uznaniowo jednostronnie przez Was ustalane... Nigdzie na Waszej stronie tego nie można znaleźć. Jak również nie ma informacji czy można np. odnowić domenę od razu np. na 2, 5 10 lat i ile to kosztuje. Przydał by się też porządny FAQ z opisem procedur, postępowania krok po kroku na wypadek różnych sytuacji Popracujcie na tym Niemniej kibicuję waszej inicjatywie z umiarkowanym optymizmem
  2. 1 point
    Odbiory sądowe? To tak nie działa. Dodam coś od siebie bo to, że ktoś ma jakiś znak słowny zarejestrowany nie uprawnia go z automatu do wykorzystywania go w każdej branży i bez ograniczeń. Ktoś kiedyś wymyślił klasyfikację nicejską i trzeba przede wszystkim upatrywać w jakich klasach dany znak towarowy ma wyłączność. Dla wskazanego znaku to: Nie ma tutaj żadnej wzmianki o domenach. Więc dopóki pod domeną nie postawiłby serwisu do nadawania / odbierania paczek. Każdy przypadek trzeba jednak analizować indywidualnie. Nigdy nie będzie tak samo.
×