Skocz do zawartości
apze

Wzór umowy Kupna/Sprzedaży

Promowane odpowiedzi

Czego brakuje, co jest zbędne, a co całkiem źle?
Przyrzeczenie cesji należy traktować jako umowę przedwstępną zawartą pomiędzy cedentem/zbywcą i cesjonariuszem/nabywcą.

Taka umowa może mieć sens w sytuacji, w której ostateczne przeniesienie prawa do domeny następuje poprzez cesję.

Lecz nie każdy rejestrator umożliwia przeprowadzenie cesji bez względu na to jak formę powinna przybrać, tzn. elektroniczną lub papierową.

Trudno więc będzie tą umowę zastosować w każdym przypadku.

 

Tak więc tytuł umowy ma prawo budzić wątpliwości.

Podobnie jak kwestie związane z działalnością gospodarczą dla osób, które jej nie prowadzą.

Dostarczanie kopii dokumentów firmowych też będzie budził spore wątpliwości i rozsądne wydaje się być zastąpienie go złożeniem pisemnego oświadczenia woli.

 

Ponadto dodałbym informacje o transferze domeny czyli o zobowiązaniu wydania kodu authinfo bezzwłocznie po przeprowadzonej cesji.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Lecz nie każdy rejestrator umożliwia przeprowadzenie cesji(...)

Tak więc tytuł umowy ma prawo budzić wątpliwości.

Cesja tak czy inaczej jest potrzebna. Jak inaczej przekazać domenę? Jakich rejestratorów masz na myśli? Ewentualnie można zadeklarować przeniesienie do innego rejestratora i od razu potem cesje.

 

Podobnie jak kwestie związane z działalnością gospodarczą dla osób, które jej nie prowadzą.

Tu chyba wystarczy zamienić fakturę na rachunek.

 

Dostarczanie kopii dokumentów firmowych też będzie budził spore wątpliwości i rozsądne wydaje się być zastąpienie go złożeniem pisemnego oświadczenia woli.

Składając wniosek o cesje muszę te dokumenty dołączyć do wniosku. Gdzieniegdzie dałoby się to rozwiązać na tej zasadzie, że ja do rejestratora wysyłam wniosek i swoje dokumenty, a przejmujący domenę wysyła swoje.

 

Ponadto dodałbym informacje o transferze domeny czyli o zobowiązaniu wydania kodu authinfo bezzwłocznie po przeprowadzonej cesji.

Racja. Albo o przeniesieniu domeny do panelu przejmującego.

 

Dzięki za komentarz. W wolnej chwili spróbuje uaktualnić.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Cesja tak czy inaczej jest potrzebna. Jak inaczej przekazać domenę? Jakich rejestratorów masz na myśli?

Chociażby tak popularny na tym forum Dropped.pl gdzie cesja jest tylko z nazwy a faktycznie jest to transfer.

Jak przebiega cesja domeny?

 

Aby przeprowadzić cesję domeny na innego abonenta, należy wykonać następujące czynności:

 

* Jeśli domena ma być przeniesiona na osobę posiadającą już konto w serwisie Dropped.pl, cesji domeny dokonuje się za pomocą transferu wewnętrznego. Transfer wewnętrzny jest to przeniesienie domeny do innego konta. Aby wykonać taki transfer, wystarczy przejść na stronę Lista domen zarejestrowanych i kliknąć odnośnik Transferuj przy wskazanej domenie.

* Jeśli domena ma być przeniesiona do innego rejestratora niż Dropped.pl, należy pobrać kod AuthInfo i przekazać nowemu abonentowi. Kod AuthInfo jest to kod upoważniający do dokonywania zmian w danych domeny, między innymi do przeniesienia domeny między rejestratorami. Aby pobrać kod AuthInfo, wystarczy przejść na stronę ...

Składając wniosek o cesje muszę te dokumenty dołączyć do wniosku. Gdzieniegdzie dałoby się to rozwiązać na tej zasadzie, że ja do rejestratora wysyłam wniosek i swoje dokumenty, a przejmujący domenę wysyła swoje.

Wydajesz się mieć nawyki jakiegoś dużego, polskiego rejestratora :)

Jest też skuteczna prawnie opcja cesji elektronicznej.

 

edit: W poprzednim komentarzu zapomniałem dopisać, że brakuje mi też oświadczeń, które były podane we wklejonym przeze mnie wzorcu (link)

Np. o braku wad prawnych lub roszczeń osób trzecich / o braku sporu.

Edytowane przez Kangur

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
...

 

Czego brakuje, co jest zbędne, a co całkiem źle?

 

Witam po raz pierwszy!

Jak dla mnie trochę skrótowa ta umowa.

min:

 

2.Strona Przejmująca zapłaci za przeniesienie opisane w pkt. 1 umowy Stronie Przenoszącej ustalone wynagrodzenie

w wysokości 1000zł netto (1220zł brutto), na podstawie dołączonej faktury (nr XXX),

w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszej umowy.

 

-używasz w pkt. 3 nazwy "Abonent", która wcześniej w umowie nie jest zdefiniowana, wiec wyskakuje tu jak Filip z konopi;

 

-następna sprawa, brak oznaczenia miejsca płatności (gotówka [gdzie?], przelew na konto [gdzie bank?], etc), to jest ważne dla ew. dowodzenia przyszłego a chodzi o właściwości miejscowe np. sądów;

 

-brak zapisów o podatku PCC, jeżeli transakcja nie jest między VATowcami i kwota świadczenia przekracza 1000 PLN.

 

ale ogólnie myśl niezła, do dopracowania

pozdrawiam

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
W załączniku umowa którą ja się zawsze posługuję :(

 

Wisicie mi piwo

 

Właśnie przed chwilą klient przesłał mi umowę do podpisana. Jedyne co w niej zmienił to dane i nazwę pliku, reszta jest Twoja, dosłownie.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

jestem już po negocjacjach pewnej domeny, kupujący wysłał umowę, z którą chce żebym się zapoznał i jeśli nie mam zastrzeżeń przyjdzie ją podpisać. nigdy wcześniej nie spisywałem umowy i dlatego chciałbym żebyś rzucili na nią oko i powiedzieli jeśli coś w niej jest nie tak. Mi nie pasuje § 3 punkty 2,3 i 4, gdyż :

- dzwoniłem do US i powiedzieli mi, że mam przyjść z umową i zapłacić podatek w wysokości 1%

- z tego co rozumie to w pkt3. jest mowa, że zapłaci wynagrodzenie netto

- w pkt 4 jest napisane, że mam dać najpierw domenę a później otrzymam zapłatę, a cała transakcja ma przejść przez Premium - czyli jak firma ta zakupi ją na giełdzie to nie ma technicznej możliwości bym pobrał kod authinfo .

Nie mam założonej działalności więc w umowie nie powinno być kwot netto czy brutto - ma być kwotą jaką otrzymam - tak mi powiedzieli w US.

Co o tym myślicie ? Bardzo proszę o pomoc.

 

 

Zawarta w dniu ……………….2012 roku w Warszawie („Umowa”), pomiędzy:

...........................................,

NIP: ........................., zwanym dalej „Zamawiający

reprezentowanym przez: D..............., wspólnika spółki z prawem do samodzielnej reprezentacji

 

a

 

………………….., PESEL: …………………….., NIP: …………………….

zam. ul. ………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawca”

 

Dalej łącznie zwane Stronami a osobno Stroną

 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy

 

 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci wykonania transferu wewnętrznego w serwisie Premium.pl dla nazwy domeny ................pl domeny na konto wskazane przez Zamawiającego w tym samym serwisie, czego wynikiem ma być pojawienie się danych Zamawiającego w dziale ABONENT bazy WHOIS operatora polskich nazw domen NASK, dostępnej pod adresem: http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl dla przedmiotowej nazwy („Dzieło”).

 

 

§ 2. Wykonanie Dzieła

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła najpóźniej w dniu ……………… 2012 roku.

 

 

 

§ 3. Wynagrodzenie

 

 

1.
Za wykonane Dzieło strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

-
....... zł brutto
(słownie: ....................................).

 

 

 

2.
Od wyżej wymienionego wynagrodzenia Zamawiający odliczy należną zaliczkę na podatek dochodowy.

 

 

3.
Wynagrodzenie netto według przedstawionego rachunku płatne będzie gotówką w terminie 1 dnia od daty spełnienia warunku, o którym mowa w § 3 pkt. 4 Umowy, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

 

 

4.
Warunkiem zapłaty za Dzieło jest zrejestrowanie na koncie Zamawiającego domeny .......pl i pobraniu kodów authinfo do tej domeny.

 

 

 

§ 4. Postanowienia ogólne

 

 

 

1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła osobiście zgodnie z najwyższą starannością i profesjonalizmem, jaka obowiązuje dla wykonania tego typu dzieła.

 

 

 

2.
Wykonanie Dzieła nastąpi z wykorzystaniem narzędzi własnych Wykonawcy.

 

 

 

3.
Zamawiający oświadcza, że jest pełnoprawnym dysponentem nazwy domeny

 

internetowej .........pl, będącej przedmiotem transferu wewnętrznego o którym mowa w §1. Umowy.

 

 

 

4.
Zamawiający oświadcza, że nazwa s......pl i nazwa domeny ......pl w dniu zawarcia Umowy nie są objęte roszczeniami osób trzecich.

 

 

5.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy raz spotykam się z zawieraniem umowy o działo przy transferze domen... a zawierałem już kilka umów o przeniesienie praw własności domen internetowych - ja tak to nazywam...

 

Pamiętaj też, że podatek 1% płacimy od kwot wyższych niż 1000 PLN.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Nie było pytania. Kupujący zgodził się na umowę, która widnieje na pierwszej stronie w tym wątku :)

dzięki Apze.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

można, o ile zapłaci się podatek :)

dziś studiowałem trochę sposoby sprzedaży domen i wcześniej tez sprzedawałem w różnych sposób,

opinie są różne, ale zasada chyba tylko jedna dla urzędów, bo jednak ja nie miałem problemów,

Ciekaw jestem czy ktoś był poszkodowany, przez nieprawidłowo sporządzoną umowę lub nieprawidłową umowę w przypadku "sprzedaży" domeny.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

można, o ile zapłaci się podatek :)

dziś studiowałem trochę sposoby sprzedaży domen i wcześniej tez sprzedawałem w różnych sposób,

opinie są różne, ale zasada chyba tylko jedna dla urzędów, bo jednak ja nie miałem problemów,

Ciekaw jestem czy ktoś był poszkodowany, przez nieprawidłowo sporządzoną umowę lub nieprawidłową umowę w przypadku "sprzedaży" domeny.

 

Poczytaj jeszcze... domeny internetowe to nie rzecz... nie posiadają "fizyczności" (nie chce rozwijać tego tematu, dużo pisania)... można jedynie nabyć lub zbyć prawo własności do nazwy danej/konkretnej domeny internetowej...

 

PS. To moja uwaga, a nie jakaś złośliwość, ponieważ daleko mi do takich metod na forum.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Zgadzam się co do istoty, tak jak wcześniej ktoś pisał, domena jest bardzo zbliżona do istoty numeru telefonicznego i abonamentu.

chciałem tylko zaznaczyć, że urzędy nie powstały po to by nam pomagać, tylko po to byśmy płacili podatki, jakiekolwiek.

Czytając wszelkie możliwe interpretacji można podążać własną drogą, ale bardziej niż prawdy na temat interpretacji i rozliczeń

warto zastanowić się nad istotą urzędu, bo to on jest decydentem.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jak prawidłowo przenieść domenę i prawa do niej w sytuacji gdy:

  • od firmy x kupuję domenę która jest utrzymywana w NASK
  • ja ( nie posiadam działalności) chciałbym ją utrzymywać w AM

i teraz jak prawidłowo przetransferować domenę? Spisuję umowę z firmą x, płacę a oni mi podają kod AuthInfo i to wystarczy aby przenieść domenę do AM i oczywiście wszystkie prawa do domeny ?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

@up

Twoje prawa do domeny wynikają z umowy, ale jak mniemam, chodzi Ci o aspekt praktyczny. Odpowiadając więc na pytanie - tak.

Edytowane przez Geekboy68k
  • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

witam, chce sprzedac domene jednemu panu, on zamieszkuje Europe, ja australie i podeslal mi taka umowe jak ponizej

 

2my9mgy.jpg

 

czy to jest w ogole cos warta umowa? zadnego podpisu ani nic, ja oczywiscie mu ufam i moge mu przeslac dane domeny zanim dostane przelew, ale cos mi ta umowa wyglada malo profesjonalnie. Przelew ma byc na skrill

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Panowie, jeśli nie korzysta się z serwisów do sprzedaży domen z funkcją "escrow" to jaka jest przyjęta zasada jeśli chodzi o przekazanie domeny kupującemu? Tak na zdrowy rozum to wydaje mi się, że dopiero po otrzymaniu całej płatności przepisuje się domenę, czy nie tak to wszystko pojmuję?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Panowie, jeśli nie korzysta się z serwisów do sprzedaży domen z funkcją "escrow" to jaka jest przyjęta zasada jeśli chodzi o przekazanie domeny kupującemu? Tak na zdrowy rozum to wydaje mi się, że dopiero po otrzymaniu całej płatności przepisuje się domenę, czy nie tak to wszystko pojmuję?

 

Wszystkie transakcje bezpośrednie tak finalizowałem. Oczywiście po podpisaniu umowy.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

po otrzymaniu całej płatności przepisuje się domenę, czy nie tak to wszystko pojmuję?

Dobrze pojmujesz.

Wszystkie transakcje bezpośrednie tak finalizowałem. Oczywiście po podpisaniu umowy.

Mamy XXI wiek. Po co utrudniać proste sprawy?

Zawsze zostawiam elektroniczny ślad transakcji tak by kk miał jakiś komfort prawny.

Wystawiam Fvat z terminem płatności i nr konta. Gdy dojdzie przelew robię cesję i tyle.

Zero problemów ze strony dużych firm i korporacji.

Obawy średnich i małych firm wynikają tylko z braku wiedzy. Dlatego klienta zawsze warto edukować ;)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Mamy XXI wiek. Po co utrudniać proste sprawy?

Zawsze zostawiam elektroniczny ślad transakcji tak by kk miał jakiś komfort prawny.

Wystawiam Fvat z terminem płatności i nr konta. Gdy dojdzie przelew robię cesję i tyle.

Zero problemów ze strony dużych firm i korporacji.

Obawy średnich i małych firm wynikają tylko z braku wiedzy. Dlatego klienta zawsze warto edukować ;)

 

Klient chce mieć zapewnioną tajność transakcji. Napisze mu maila "Obiecuję, że nikomu nie powiem!"?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz


×